נוטל סיכונים

אדם הנוטל ברצון הזדמנויות עסקיות ומחפש בצורה אגרסיבית מצבים שבהם יש הזדמנות לתגמול משמעותי כנגד הסיכון. (גם: אוהב סיכונים).