מתאים

תיאור מצב שבו איפיוני השקעה מסוימת בשווקי ניירות הערך תואמים בדיוק את דרישות התיק של המשקיע. (עגה, ארה"ב).