משקיע מתוחכם

משקיע יחיד גדול בשוק ניירות הערך שיש לו ידע רב, ניסיון, זמן ולעתים גם מידע פנים כדי ללמוד את מגמות השוק ותנועותיו ולעמוד על ההזדמונויות ההשקעתיות בו.