משקיע מוסדי

ארגון או מוסד שיש להם מקורות כספיים גדולים של עצמם או של לקוחותיהם, שקונים ומוכרים בלוקים גדולים של ניירות ערך.