משקיע אסטרטגי

משקיע הפועל לפי שיקולים ארוכי טווח, כנגד משקיע טקטי.