משמרת ניירות ערך

מקום פיסי או מערכת ארגונית שבהם מופקדות תעודות ניירות ערך