משמרת

סוכנות של חברה שנוסדה כדי לשמור על ניירות ערך של לקוחות כנאמנים.