מ"ר

קבוצה של קרנות נאמנות המנוהלת על ידי אותו מנהל קרנות.