מקורב

משקיעים הקשורים לסוחרי ניירות הערך בבורסה, כגון כלכלנים, רואי חשבון, עורכי דין וכד', שלהם מידע חלקי על מה שעומד להתרחש בבורסה. וכן מנהלי תיקים וברוקרים הפועלים בבורסה לניירות ערך והעוסקים גם בייעוץ לניירות ערך.