מעו"ף

ר"ת: מכשירים עתידיים ופיננסיים. כינוי למסגרת המסחר באופציות וחוזים עתידיים על נכסי בסיס בישראל. מכשירים אלה אמורים לספק אסטרטגיה המתאימה לכל מצב שוק.