מסלקה

מוסד שבו מסולקות ומקוזזות תביאות הדדיות, של ניירות ערך, או של חברות ביטוח שנוצר כדי לאפשר ביצוע ויישוב עסקות בין פירמות חברות על בסיס נטו יומי.