מסירה עתידית

רכישה של סחורה (קומודיטי) או מטבע חוץ למסירה במועד כלשהו בעתיד אם כעבור תקופת זמן מוגדרת מראש, או בתוך תקופת זמן מסוימת שנקבעה.