מסחר מחוץ לבורסה

עסקה בניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה אשר נעשית מחוץ לזירת המסחר. (גם: מסחר חוץ לזירה, עסקה מחוץ לבורסה.