מסחר לפי תשואות

מסחר באגרות חוב בבורסה המתנהלת על בסיס ביקושים והיצעים לאגרות חוב בתשואה נדרשת, בהתאם לתקופת הפדיון של אגרת החוב.