מסחר ללא תעודות

מסחר בניירות ערך שבו לא מוצעות תעודות בעלות לקונה ניירות ערך, אלא הוא מקבל אישור על העסקה