מסחר במ. ר. צ

שיטת מסחר רב צדדית רגילה בבורסה לניירות ערך בתל אביב, נועדה (במקורה) לפקודות קטנות שאינן מתאימות למניות הנסחרות במסחר דו צדדי (משתנים).