מסחר במשתנים

מסחר בניירות ערך בבורסה לניירות ערך בשלב השערים המשתנים, שלב שבו לכל עסקה יש מחיר משלה.