מנעול ביטחון

אגרת חוב הנסחרת בבורסה לניירות ערך אגרת חוב שבה משתלמת תשואה ניידת אך זו הופכת אוטומטית לשיעור ריבית קבוע אם התשואה יורדת אל מתחת לרמה שנקבעה מראש