מניות כר"ם

מניות הנסחרות בבורסה לניירות ערך לפי שיטת הכרוז.