מנוף שלילי

מצב הנוצר כאשר מימון חיצוני הוא יקר מדי, כך ששער הריבית עולה על שיעור התשואה המתקבל בעסק.