מנוף אופציה

1. תיאור באחוזים בכמה ישתנה מחיר האופציה כתוצאה משינוי של אחוז אחד בשער המניה, בהנחה שהפרמיה לא תשתנה.
2. הסיכוי הגבוה יותר לרווח למי שמחזיק כתב אופציה במקביל לסיכון הגבוה יותר שהוא נוטל על עצמו לעומת השקעה ישירה במניה המסתתרת
.