מנוף

אמצעי המגביר פעולה או תוצאה עסקית, בין לחיוב ובין לשלילה