מנהל קרן

תאגיד המנהל נכסי את הקרן, מבצע עבור הקרן עסקאות רכישה ומכירה של ניירות ערך ופעולות אחרות.