מנהל עסקים

מנהל בעל תפקיד ביצועי שתפקידיו כוללים תכנון ופיקוח על הפעילויות של הארגון ופיקוח על עבודתם של הכפופים לו