מנהל מלוות המדינה

מחלקה מיוחדת בבנק ישראל העוסקת בניהול מלוות המדינה לסוגיהם ובמספר מלוות של מוסדות ציבור, בתפקידו של הבנק כסוכן פיסקלי של הממשלה.