ממתיק

תמריץ או תמורה נוספים הניתנים כדי לפתות מישהו לרכוש דבר מה, או שיפעל פעולה רצויה כלשהי, כגון תמריץ הגלום באופציה למניות. (גם: סוכריה)