ממסר מניות

העברה אוטומטית של מניות שלא באמצעות כתב העברה אלא בתוקף חוק