ממוצע פרוגרסיבי

אחד מתוך סדרה של ממוצעים פשוטים שכל אחד מהם הוא ממוצע אריתמטי של קבוצת נתונים הכוללת את כל הנתונים של הקבוצה הקודמת בתוספת קבוצה חדשה