ממוצע משוקלל

ממוצע שמשתמש בטכניקה של מתן חשיבות יחסית, או תוקף גדול יותר, לגורמים מסוימים מאשר לאחרים. ממוצע שבו לכל פריט מוסבת חשיבות יחסית.