מכרז בלתי מפלה

הצעת מכר של נייר ערך במכרז שבו ניקבע להנפקה מחיר אחיד, על פי המחיר שבו ייעשו כל העסקות, גם אלה שהוגשו במחיר גבוה יותר