מכירה באמצעות בית הוצאה

מכירת ניירות ערך בהנפקה פרטית על ידי בית הוצאה שבה בית ההוצאה פונה ישירות למספר מוגבל של לקוחותיו ומבלי שניירות ערך יוצאו לציבור הרחב