מחמ

משך חיים ממוצע של האג"ח. תקופת הזמן הממוצעת (בשנים), עד לסיום קבלת מלוא התשלומים מהאיגרת.