מחיר קנייה

בקרנות נאמנות : מחיר היחידה בתוספת מחיר שיעור ההוספה.