מחיר פדיון

סכום השווה למחיר המכירה של נכסי הקרן, בניכוי ההוצאות הכרוכות במכירתם ובניכוי התחייבויותיה של הקרן, מחולק במספר הכולל של יחידותיה. 

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר.
למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות