מחיר מימוש באופציה רכש

במעו"ף: המחיר שישלם קונה האופציה עבור קבלת נכס הבסיס, אם יממש את האופציה.