מחיר מימוש באופציה מכר

במעו"ף: המחיר שיקבל קונה האופציה עבור מסירת נכס הבסיס, אם יממש את האופציה.