מחיר לא נורמלי

מחיר לא ריאלי של נייר ערך אם של מחיר מוצע ואם של מחיר מבוקש