מחיר יעד

  1. מחיר שבו מי שפועל להשתלטות על חברה אחרת מתכוון לרכוש אות חברת היעד.
  2. מחיר שמשקיע במניות שנרכשו זה עתה מקווה כי אלה יגיעו אליו במסגרת תקופת זמן ספציפית.