מחיר בסיסי

  1. מחיר בזמן קנייה או מכירה של סחורה בסיסית (קומודיטי) בהשוואה למחיר עתידי של אותה סחורה.
  2. המחיר המבוטא בתשואה לפדיון או בתשואה נטו על השקעה.
  3. בשווקים שמעבר לדלפק: הבסיס שעליו סוחר מנסה להקביל בין קונים ומוכרים של ניירות ערך. (ארה"ב).