מחיר בנקים

מחיר יחידת השתתפות בקרן נאמנות, כפי שנקבע בשביל הבנק על פי סכום הרכישות של כל לקוחותיו ביום מסוים.