מחיר אופציות למועד

השער שבו מטבע חוץ יכול להיקנות (או להימכר) על מנת שזה ימסר בין שני מועדים עתידיים על פי בחירת הקונה (או המוכר, בהתאם לעניין).