מחזור ע.נ.

הסכום הכולל הנקבע על פי מספר היחידות שבו נסחר נייר ערך מסוים בבורסה מסוימת, או כממוצע השוק כולו, או מדד שוק, לתקופת זמן נתונה