מחזור כספי

השווי בשקלים (ובבורסות חוץ - על פי המטבע המקומי, כגון מחזור בדולרים) של כל העסקות שנעשו בני"ע.