מחזור ארוך טווח

בניתוח טכני של מניות: גלים הנמשכים מספר שנים ובהם עובר ציבור המשקיעים שינויים פסיכולוגיים בעליות ובירידות.