מחוון

מודד טכני של גורם כמותי שמצביע, פחות או יותר בדייקנות, על מתאם בינו לבין גורם אחר או מגמה מסוימת והמאפשר במצאותו לחזות תנועות עתידיות של הגורם השני, או של המגמה.