מוערך ביתר

נייר ערך שמוערך מעבר לכושר הרווחיות של הפירמה שהפיצה את אותו נייר ערך