מוערך בחסר

נייר ערך שמוערך מתחת לכושר הרווחיות של הפירמה שהפיצה את אותו נייר.