מועדון משקיעים

קבוצה של אנשים המאגדים מקורות כספיים מסוימים ומשקיעים אותם כקרן אחת כדי לבנות תיק השקעות, במטרה שהתוצאות תהיינה טובות יותר מאשר אילו כל אחד מהם היה משקיע את כספו בנפרד.