מדיניות השקעות

התחייבות של מנהל ההשקעות לגבי פיזור ההשקעות באפיקי השקעה מסוימים או במאפייני השקעה מוגדרים.