מדד מסחר

מדד שוק של ניירות ערך המודד את היחס שבין מניות שנסחרו תוך עליית מחירים ומחזורם, לעומת מניות שנסחרו תוך ירידת מחירים ומחזורם